Visi Salakan !

Dienela pailgėja „par gaidžia žingnį“, tai Salaki bus džiaugsmingas visa rajona falklora kalektyvų ir kapelijų susbūrimas !!! Bus ir svečių, ir gražių pragų pasdžiaugt…

Laukiam linksmoj švintej sausia 20-tų dienų, 11-kas valandų, Salaka kultūras namuos !!! Nu bent kartų nepasdidžiuokit ir ataikit pradėt švyst Lietuvas šimtmečia !!!