Sveikinimas Salako seniūnijos gyventojams

 

                                                                MIELIEJI,

Velykos – tai nuostabus gyvybės ir tikėjimo metas. Ši diena – tarsi amžinas šaltinis, iš kurio galime semti kiekvienas. Tai Prisikėlimo šviesa, įžiebianti naują viltį mūsų širdyse ir įprasminanti kasdienybę.

Nuoširdžiai sveikiname Jus visus, sulaukus Šv. Velykų – pavasario gamtos atbudimo šventės ir žmogiškos sielos prisikėlimo.

Linkime ramybės Jūsų namams, tvirtos sveikatos, prasmingų darbų.

Tegul Jūsų širdys visuomet būna kupinos meilės, užuojautos, tikėjimo, kad visuomet jaustumėte artimųjų meilę ir paramą.

Tebūna ši šventė kupina giedrios nuotaikos ir nuoširdaus bendravimo !

Salako seniūnija