Sveikinimai tėčiams ir seneliams

Stiprios rankos aukštai pakylėja,
Šypsos tėtis, šypsausi ir aš.
Nieks nežino, ko džiaugias širdelė,
Aš žinau…

Žino mano tėvelis.
Noriu būti šalia, kai jis dirba,
Noriu būti šalia visada.
Mano tėtis – geriausias pasauly.
Glėbyje jo jaučiuosi saugiausiai.
Būk, tėveli, mano draugu,
Tegul laimė mus lydi kartu.
Apkabinsiu šiandiena stipriau,
Ačiū Tau, pasakysiu dažniau.
Salako mokyklos mokinukai Tėvo dienos proga visiems tėveliams, seneliams linki
sveikatos, dienų be rūpesčių, lengvų darbų ir rūpestingų vaikų.