„Smiltutės“ atidarymas

Šių metų lapkričio 26 dieną  Salako kultūros namuose  duris  atvėrė  vaikų dienos centras ,,Smiltutė” . Socialinės apsaugos ir darbo ministerija  skyrė valstybės biudžeto lėšas projektui įgyvendinti. Programa ,,Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra”, priemonė ,,Plėsti vaikų dienos centrų savivaldybės veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir jų šeimoms“.  

Buvo laukiami 10 vaikų, kuriems projektas buvo rašomas, jų tėveliai, bei centro svečiai.

Pro duris nedrąsiai žengė mažyliai, įsikibę į tėvelių rankas. Kiti gi jautėsi šauniai, nes centrą lankys tie patys draugai, kurie kartu lanko ir mokyklą.  Vaišės ir balionai ištirpdė mažųjų lankytojų širdis. Šauniai pačiauškėjom su mamytėmis, aptarėm projekto planus, išklausėm pasiūlymus, pažaidėm su vaikais ir išsiskirstėm. Susitiksime mažieji draugai rytoj!

Rita Pumputė, projekto vadovė

Nuotraukos autorės