SKAMBI ,,GIEDA GAIDELIAI‘‘ GIESMĖ SALAKE

Atsipūtus nuo organizavimo darbų, galiu prisėsti ramiai ir parašyti straipsnelį apie neseniai praošusį folkloro ansamblių sambūrį ,,Gieda Gaideliai‘‘. Galiu tik pasidžiaugti, kad šventė praėjo linksmai ir sklandžiai. Tautinis rūbas turi tokią gerą aurą, jį užsivilkus grįžti toli, toli į praeitį ir įsikūniji į asmenį ,,aš, bet prieš daug daug dešimtmečių‘‘.

Kada po sunkių darbų bėgi ,,jaunimėlin‘‘ susitikti su draugėmis, bernelio pamatyti… Kada, užgrojus armonikai, kojos, rodos, pačios šoka, o širdis dainuoja…

Šventėje dalyvavo trys folkloriniai ansambliai ir penkios kapelos. Buvo neišpasakytai gera klausytis Zarasų ir Antalieptės moterų. Atrodė, kad ne jos dainuoja, o pati motulė Aukštaitija. Taip subtiliai pynėsi ir liejosi balsai, kad net ašaros gumulas tvenkėsi gerklėje. Linksmiau buvo užgrojus kapeloms. Svečiavosi etnologė Gražina Kadžytė.

Ačiū visiems kolektyvams už dainas ir muziką. Ačiū visiems, kas atėjote jos paklausyti ir pašokti. Ačiū Vajasiškio bendruomenės pirmininkei Genutei Sarokinai už nuostabų šiupinį. Ypatingą padėką norėčiau pareikšti mūsų krašto tautodailininkams : Viktorijai Trapnauskaitei už nuostabius nėrinius, Almai Ubonienei už karpinius, Salako keramikos studijos moterims už molinukus, Adelei Tumėnienei už austas lovatieses, Danutei Taločkienei, Algei Morkevičiūtei ir Rimutei Vitaitei už juostas, Ritai Kairienei už drožinius, Birutei Andrijauskienei už austų sijonų margumą.Už įspūdingą pasirodymą Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriui Aurimui Gudui. Didelis ačiū Leonui Sadauskui už akimirkų įamžinimą. Iki kitų malonių susitikimų.

Rita Pumputė, Salako kultūros namų direktorė

nuotraukos L.Sadausko