Skambėk jautriausia styga

Lapkričio 24 dieną Salako kultūros namuose romantinė popietė – koncertas „Skambėk jautriausia styga“.

14 val. – Adventinių vainikų, puokščių edukacinė programa.

Kultūros namų keramikos studijos paroda „Sustokim prie Betliejaus“.

15 val. – Kraštiečių ir kaimynų kūryba susilieja ir skamba dainomis…!!!           

  Jubiliatų sveikinimas

  Koncertuoja :

Ignalinos r. Dūkšto kultūros centro vokalinis trio (vad. Dangutė Urbonienė),

Utenos K.C. Sudeikių skyriaus  vokalinis  ansamblis „Sudeikiečių gaida“ (vad. Audronė Misiukaitė),

Panevėžio r. Raguvos K.C. Šilų universalaus daugiafunkcio centro  moterų trio „Aura“ (vad. Rima Žudienė),

Utenos r. Užpalių Švč. Trejybės parapijos klebonas Jonas Bučelis ir vargoninkas – muzikos mokytojas Aurelijus Janaudis,

Salako kultūros namų modernaus šokio grupė „Retro“ (vad Danguolė Kisielienė) , moterų vokalinis  ansamblis (vad. Osvaldas Macijauskas), folkloro kolektyvas „Luodis“ (vad. Audronė Macijauskienė).

IKI SUSITIKIMO ŠVENTĖJE!