Sausio 13-oji

Prisimename 1991 metų sausį.

Vieniems tai puslapis istorijos vadovėlyje.

Kitiems – mano gyvenimo puslapis.

Plevenanti žvakelės liepsna – pagarbos, padėkos, istorinės atminties ženklas.

Kasmet Salako mokyklos languose suplevendavo žvakelių liepsnelės, o prie Sausio 13-osios įvykiams atminti skirtos freskos – rimtis ir susikaupimas mūsų veiduose.

Šiemet žvakelių šviesa tesklinda mūsų namų languose!