Salako pagrindinėje mokykloje mokysimės nuotoliniu būdu

Pirmadienį, kovo 30 d. Salako pagrindinėje atnaujinamas ugdymo procesas. Mokymosi forma – nuotolinis mokymas, t.y. ir mokytojai, ir mokiniai dirba ne mokykloje, bet savo namuose.

Ugdymo procesas bus organizuojamas taip :

  1. Pamokų tvarkaraštis nesikeičia, t.y. pamokos vyks įprastu laiku. Tą dieną, kai yra pamoka, dalyko mokytojas į elektroninį dienyną manodienynas.lt įkelia pamokos temą, kiek įmanoma detalesnį pamokos turinį, nurodomas vadovėlio turinys, pratybų sąsiuvinyje esančios užduotys klasėje, papildoma medžiaga internete, užduodami namų darbai ir kt. Nurodoma atsiskaitymo forma ir terminas.
  2. Mokytojai bus pasiekiami pagal tvarkaraštį bei papildomai sutartu laiku šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu, messenger ir kt.).
  3. Mokinių žinių ir atliktų darbų vertinimas nesikeičia (pažymys arba įskaita), bet susitarimai dar kartą bus konkretizuoti (ypač – užduodant namų darbus bei atsiskaitant).
  4. Pirmą savaitę mokiniai nebus vertinami (adaptacinis laikotarpis, skirtas visiems įprasti dirbti naujoje aplinkoje).

Sėkmingam perėjimui prie naujos darbo formos labai svarbūs yra tam tikri susitarimai ir ypač – pareiga visiems jų laikytis. Iš esmės naudosime tuos pačius darbo įrankius, prie kurių jau esame įpratę – vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, palaipsniui pereidami į internetinę erdvę. Konkretūs susitarimai bus su kiekvienu dalyko mokytoju.

Svarbus vaidmuo (netgi lygiavertis mokytojui) tenka tėvams – sudaryti savo vaikui normalias darbo sąlygas namie (pastovi darbo vieta), nustatyti tam tikrą dienotvarkę ir jos laikytis (kada keltis ir eiti miegoti, kiek laiko skirti atskiriems mokymosi dalykams, daryti pertraukas, aktyviai veiklai, sveikai pilnaverčiai maitintis).

Pradedame mokytis visi kartu, todėl labai svarbu yra abipusis ryšys. Jį palaikyti galime jau dabar veikiančiais kanalais:

Elektroninis dienynas www.manodienynas.lt

Salako mokyklos internetinis puslapis mokykla.salakas.lt ,

elektroninis paštas salako.mok@zarasai.lt,

tel. 838559368.