Jubiliejinė Salako miestelio šventė

Šie metai Salako miesteliui – ypatingi. Miestelis švenčia 525 metų jubiliejų. Nuo pat ankstyvo pavasario vyko parengiamieji darbai, veiklų organizavimas. Salako seniūnas Renius Kisielius savo ruožtu organizavo, o jo komanda tvarkė viešas erdves, kapines, tiesė naujus pėsčiųjų takelius , sodino gėles.

Salako jubiliejaus proga aikštėje buvo pasodintos sakuros, kurios savo subtiliais rožiniais žiedais džiugino praeivio akį. Na, o tuo pat metu Salako kultūros namų kolektyvų vadovai mąstė apie turiningą, kultūrinį miestelio jubiliejaus įprasminimą. Neslėpsiu, iššūkių būta, kadangi nepaprastoji situacija visoje Lietuvoje, repeticijos buvo negalimos. Ypatingai laikas prailgo laukiant atsakymų iš kviestų įstaigų bei kolektyvų. Daug kas keitėsi paskutiniu momentu.
Salako miestelio jubiliejų šventėme net tris dienas. Penktadienio pavakary A. Poderio kiemelio estradoje stebėjome Anykščių kultūros centro spektaklį ,,Velnioniškai vienas“ pagal P. Širvio poeziją. Dovilės Rzezniczak ir Aido Norvaišos autorinį dainuojamosios poezijos koncertą. Vaišinomės vaikų dienos centro ,,Smiltutė“ vaikų keptais pyragais ir keksiukais.
Šeštadienio programoje užsiėmimų galėjo rasti nuo mažo iki didelio. Rytą pradėjome  kalanetikos užsiėmimu, kurį vedė zarasietė Raimonda Kuolė. Tądien paminėjome ir šviesaus atminimo ilgamečio Salako kultūros namų vadovo, meno vadovo, ,,Auksinės paukštės“ laureato A. Kavaliausko 80-tas gimimo metines. Paminėjime mus aplankė jo žmona M. Kavaliauskienė, dukra Živilė su vyru bei daug jo paties draugų, kaimynų, ansamblio, teatro klubo narių. Norėčiau jiems visiems padėkoti už pasidalintus prisiminimu. Minėjime skambėjo kaimo kapelos ( vadovė Danguolė Kisielienė ) muzika ir a.a. Algiuko mėgstamiausia daina ,,O, ramunėle“ . Salako kultūros namų mėgėjų meno kolektyvo vadovė Dovilė Rzezniczak pristatė tą dieną negalėjusio atvykti skulptoriaus, dailininko A. Gaižausko darbų parodą. Trečioji paroda –  ,,Salako istorija“. Ją mums padovanojo Zarasų P. Širvio progimnazijos Salako ugdymo skyriaus vedėjas L. Sadauskas. Be jo nepraeina nė viena Salakui svarbi akimirka. Leonas neliko nepastebėtas ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos. Jam šventės metu buvo įteiktas apdovanojimas už nuolatinį bendruomenės gyvenimo fiksavimą ir archyvavimą.
Salako bibliotekos darbuotoja D. Koroliova vaikams pristatė edukaciją. Mažieji nenorėjo trauktis nuo piešimo smėlyje stalų net koncertui pasibaigus. Ignalinos pasieniečiai – kinologai parodė mažiems ir dideliems smalsuoliams kaip tarnybiniai šunys atlieka vieną ar kitą užduotį. Na , o didžiausias vaikų džiaugsmas tai aišku- milžiniškas batutas.
Šventinį koncertą pradėjome Salako himnu( A. Gruslienės žodžiai, F. Latėno muzika). Salako žmones ir jo svečius sveikino Zarasų rajono savivaldybės meras N. Gusevas, mero pavaduotojas R. Jurevičius. Salako bendruomenė ,,Sakalas“ iš jų rankų gavo 525 Eurus, kurie tikrai pravers. Planuojama perdažyti bendruomenės namus bei A. Poderio muziejų. Koncerte skambėjo kaimo kapelos muzika, vaikų folklorinio ansamblio ,,Saulala“ , kuris šiemet skaičiavo 25 –tus gyvavimo metus dainos, šokiai ir rateliai ( abiejų kolektyvų vadovė Danguolė Kisielienė). Pasirodė naujai atkurtas folkloro ansamblis ,,Luodis“ su nauja vadove Dovile priešaky. Savo smagų repertuarą parodė bendruomenės ,,Ąžuolinis“ pagyvenusiųjų miestelėnų šokių grupė. Juos ant scenos mainė modernaus šokio kolektyvas ,,Retro“ vaikai ir jaunimas su gatvės šokiu ( vadovė Danguolė Kisielienė). Gražius palinkėjimus Salakui linkėjo miestelio garbės piliečiai J. Bukelskienė, V. Žilinskienė, R. Kisielius, L. Sadauskas.
Saldainių karoliais buvo apvainikuoti visi šventėje dalyvavę Jonai, Janinos, Rasos, Petrai ir Povilai. Linksmas, iš vietos judinančias ir uždegančias dainas padainavo vaikinai Aidas ir Adomas. Moterų linijinių šokių kolektyvas ( vadovė Danguolė Kisielienė) kartu su ,,Retro“ kolektyvu sušoko renginį užbaigiantį bendrą šokį.
Miestelio šventė tuo dar nesibaigė. Svečiavosi pop grupė ,,Dar“. Dėkojame seniūnui už finansinį prisidėjimą prie šventės.
Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje skambėjo Panevėžio muzikinio teatro koncertas ,,Vasaros nakties barkarolė“ (solistė Laimutė Česlauskaitė bei styginių kvartetas) . Salako kultūros namų vardu dėkojame kunigui Rimantui Rimkui už galimybę rengti jau tradicija tapusiu naktiniu koncertu bažnyčioje ar Šventoriuje.
Sekmadienio šv. Mišias aukojo kunigas R. Doveika, giedojo Vilniaus mišrus choras ,,Pilaitė“. Po šv. Mišių skambėjo Panevėžio muzikinio teatro koncertas ,,Musica Sacra“ ( pučiamųjų orkestras ,,Garsas“).
Atskira padėka Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojams už bažnyčios apšvietimą ir techninį aptarnavimą Tomui Žiliukui, Ernestui Šalčiui. Faustinai Bensmann Naidzinavičienei ir Linai Kochanskaitei –  už visokeriopą pagalbą.
Iki kitų malonių kartų.
Pagarbiai
Salako kultūros namų vadovė Rita Pumputė
Nuotraukos L.Sadausko