Garbės ženklas ,,Už nuopelnus Salako kraštui“

Seniūnija 2005 metais įgyvendino senokai brandintą mintį ir įsteigė apdovanojimą už nuopelnus Salako kraštui. Seniūnijos užsakymu, 2005 metų vasario 15 dieną juvelyras-dizaineris Tadas Deksnys sukūrė Garbės ženklą ,,Už nuopelnus Salako kraštui“. Šis garbingas apdovanojimas skiriamas piliečiams, labiausiai nusipelniusiems puoselėjant seniūnijoje meną, kultūrą, švietimą, garsinant Salako miestelio ir jo apylinkių vardą Lietuvoje bei užsienyje, įvairiausią labdaringą veiklą bei nuopelnus Salako krašto klestėjimui.

Salako seniūno 2005 metų birželio 23 d. įsakymu Nr. 3 – 3 Garbės ženklu ,,Už nuopelnus Salako kraštui „ apdovanoti Algirdas Vapšys ir Jadvyga Vida Žilinskienė

Salako seniūno 2006 metų birželio 23 d. įsakymu Nr. 3 – 8 Garbės ženklu ,,Už nuopelnus Salako kraštui“ apdovanota Ona – Janina Bukelskienė.