Paulius Širvys eilėse, dainose, prisiminimuose…

2020-ieji poeto Pauliaus Širvio jubiliejiniai metai. Lietuvoje vyksta renginiai prisiminti mūsų tautos
meilės dainių, skaitomos poeto eilėraščių knygos.
Spalio 14 d. Degučių ir Salako bibliotekų sumanymas virto jaukia ir prasminga popiete. Poezijos,
dainų ir šokių „puokštę“ skyrėme kraštiečio Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms
paminėti.

„Aš- beržas. Lietuviškas beržas…“ – pasigirsta poeto žodžiai iš garso takelio ir salėje įsivyrauja tyla.
Salako bibliotekos bibliotekininkė Danutė Koroliova trumpai apžvelgė rašytojo kūrybą, skaitovai
Astas, Gintarė ir Natas skaitė Širvio eiles. Literatūrinę-meninę kompoziciją renginio dalyviams skyrė
Zarasų kultūros centro vaikų ir jaunimo grupė „Mėta“ (vadovė S.Vanagaitė), dainas P. Širvio
žodžiais atliko Martyna ir Viktoras. Renginio programą tęsė Salako kultūros namų centro
kolektyvai, kurie atkilo dainas pagal Pauliaus Širvio žodžius kalbančius meile, ilgesiu, baltų beržų
romantika…
Poetas kaip kūrėjas ir kaip asmenybė nepavaldus užmarščiai. Jo išsakytais žodžiais tebekalba,
tebedainuoja Lietuva.
Salako bibliotekos skaitytojų vardu, dėkoju Zarasų rajono savivaldybės kultūros centrui už jaukią
salę Salake ir galimybę atvykti renginio programos dalyviams.
Danutė Koroliova,
Salako bibliotekos vyresn. bibliotekininkė.

š1 š2 š3 š4 š5 š6 š7 š8 š9 š10 š11 š12