Parapija

Bažnyčios istorija

Klebonas kun. Egidijus Vijeikis
tel.:(385) 59350

Pamaldos
sekmadieniais 12.00 val.
šiokiadieniais 18.00 val. (vasarą nuo balandžio 1d. iki spalio 1d.)
17.00 val. (žiemą nuo spalio 1d. iki balandžio 1d.)
ketvirtadieniais šv. mišių nėra.

 

Atlaidai
Šv. apašt. Petro ir Povilo – birželio 29d. (keliama į paskutinį birželio sekmadienį)
Švč. M. Marijos Sopulingosios (titulo) – 15 d. (keliama į trečiąjį rugsėjo sekmadienį)
Misijų – trečiąjį spalio sekmadienį.

Informuojame, kad Salako Šv. M. Marijos Sopulingosios parapijos pastoracinė taryba nusprendė, kad dėl 2017 m. birželio 25 d. (sekmadienį) vyksiančių visai Lietuvai svarbių Vilniaus Arkikatedros aikštėje aukojamų Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmių, Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidų Salako bažnyčioje datą nukelti į 2017 m. liepos 2 d. (sekmadienį).

Maloniai prašome 2% pajamų mokesčio skirti parapijai.
Kiekvieną sekmadienį meldžiamės už bažnyčios geradarius.
Tikime ir dėkojame už Jūsų paramą

Salako Švč. M. Marijos Sopulingosios parapija
Į.k. 191270330
Adresas: Bažnyčios g. 20, Salakas LT-32217 Zarasų r.
A/s LT184010040300061119
AB DnB NORD bankas