Padėka Seniūnui

Gyvenime būna sunkių dienų, skausmingų akimirkų….Būna, kad ir tokiomis skausmingomis, sunkiomis akimirkomis atsiranda žmogus, kuris paguodžia, nuramina, suteikia viltį, kad dar aplinkui mus yra jautrių ir supratingų žmonių. Žmogus, kuris prisimena seną žmogų… 

Toks žmogus yra mūsų seniūnas Renius Kisielius. Jam rūpi visi : seni ir maži, ligoti ir sveiki. Gal kartais ir pačiam ne visada būna lengva, tačiau jis nepraeis nei  pro vieną žmogų nepasisveikinęs,  nepaklausęs kaip sekasi. O neklaužadas ne tik pabars, bet ir patars jiems.

Seniūnui  paroje turbūt yra per mažai 24 valandų, nes viskas gula ant jo pečių. Juk kaip gražinamas Salakas! Kiekvienas kampelis pražysta gėlėmis. Pakeliui  į bažnyčią padaryti suoliukai, ant kurių prisėdus galima ne tik pailsėti, bet ir pasišnekučiuoti.

Ir dabar, karantino metu, seniūnas paskambina , pasiteirauja, kuo gali padėti, pagelbėti.

Mūsų seniūnui Reniui Kisieliui  linkiu kuo didžiausios sėkmės, sveikatos ir dar ilgų ilgų vadovavimo metų.

Su pagarba, Vanda Kučinskienė