Salako pagrindinės mokyklos misija

MOKYKLOS MISIJA

Salako pagrindinė mokykla – didžiausia rajone kaimo dešimtmetė mokykla, kurioje mokosi mokiniai iš Salako ir jo apylinkių, teikianti plačias galimybes mokinių ir pedagogų saviraiškai ir tobulėjimui. Tai kultūros židinys, kuriame nuolat verda kultūrinis gyvenimas.

Meilė gimtajam kraštui, pagarba Valstybei ir visuomenei, liaudies papročių ir tradicijų puoselėjimas – tai vertybės, kuriomis mes vadovaujamės, ugdydami jaunąją kartą.

MOKYKLOS VIZIJA

Salako pagrindinė mokykla – išliks stipri dešimtmetė mokykla, kurioje mokysis mokiniai, siekiantys įgyti žinių ir gebėjimų, kurių jiems prireiks, tęsiant mokslą kitose ugdymo įstaigose, dirbs pedagogai – specialistai, nuolat plečiantys savo pedagoginį ir profesinį akiratį ir taikantys naujoves savo veikloje.

Mokyklos bendruomenėje vyraus abipuse pagarba ir pasitikėjimu grįsti santykiai.

Ir toliau bus puoselėjamos valstybinės, tautinės ir kultūrinės vertybės, pagarba žmogui ir kitai nuomonei.