Salako pagrindinė mokykla šiandien

Salako mokykla teikia pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, yra priešmokyklinio ugdymo grupė. 2009-2010 m.m. mokykloje mokosi 118 mokinių, dirba 18 mokytojų, iš jų – 5 metodininkai.

Mokykloje įrengti visi dalykiniai kabinetai, erdvi sporto salė, moderni kompiuterių klasė. Mokiniai į pamokas vežiojami 2 mokykliniais autobusais. Mūsų mokiniai sėkmingai gina mokyklos garbę rajone ir respublikoje įvairiuose dalykiniuose, meniniuose konkursuose, olimpiadose, sportinėse varžybose.

Visada šaunūs tradiciniai popamokiniai renginiai – mokslo metų pradžios šventė, mokinių savivaldos diena, rudenėlio šventė, kalėdinis karnavalas, Velykos, mamyčių šventė, sporto ir sveikatingumo diena, šimtadienis ir paskutinis skambutis.

Baigę mokyklą, mūsų mokiniai toliau sėkmingai tęsia mokslus gimnazijose, o vėliau ir aukštosiose mokyklose. Nuolat dalyvaudami įvairiuose švietimo projektuose, sėkmingai taikome šiuolaikines ugdymo formas, skatiname tarpusavio supratimą, pagalbą bei pasitikėjimą

Glaudžiai bendradarbiaujame su mokinių tėvais, kurie visada noriai dalyvauja įvairiuose renginiuose.

Mokykla palaiko ryšius su Ignalinos rajono Linkmenų pagrindine mokykla, dažnai vykstame vieni pas kitus į svečius, planuojame bendrus renginius. MTP programoje dalyvaujame kartu su Zarasų P.Širvio pagrindine mokykla.

Kiekvienais mokslo metais mokykla vykdo stambius mokyklinius projektus, kuriuose dalyvauja visa bendruomenė.

2000 m. – pilietinio ir meninio ugdymo projektas, skirtas Sausio 13-ajai „Matau Lietuvą“.

2001 m. – ŠMM projektas „Pagrindinė mokykla – besimokanti organizacija“

2002 m. – „Mokykla – atvira bendruomenė“.

2003 m. – mokyklos veiklos pristatymo projektas „Mūsų mokykla“.

2004 m. – tarpmokyklinis Zarasų rajono pradinių klasių projektas „Mes – iš pasakos“.

2005 m. – ŠMM MTP programos A komponentas „Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas pagrindinėje mokykloje“.

2006 m. mokyklos bendruomenė pasitiko Salako mokyklos 100 – metį.