Projektas „Drąsinkime ateitį“

DALYVAUJAME PROJEKTE
„DRĄSINKIME ATEITĮ“

Kad ir kokie padūkę, rimti, uolūs ar tinginiaujantys būtumėm, niekas negali iš mūsų atimti tikėjimo ir noro vieną dieną turėti gražią ateitį, mėgstamą darbą, svaiginančią karjerą. O geras pavyzdys ar patarimas labai padeda renkantis tolimesnį kelią, ieškant būdų pasiekti tai, ko norime.

Tokiomis mintimis vedami, visa mokyklos bendruomenė – mokiniai, mokytojai, tėvai išrinko 10 geriausiųjų mūsų mokyklą jau baigusių, tačiau kažkada tuose pačiuose suoluose sėdėjusių ir visuomenėje kilnia bei sėkminga veikla pasižymėjusių abiturientų – Salako mokyklos Garbės Galeriją.

Dalyvavimas projekte – tai galimybė mokiniams susitikti su šauniais skirtingų kartų ir laikų mokiniais. Išrinktajam į mokyklos visų laikų abiturientų dešimtuką susitikimo metu įteikiamas Garbės Galerijos nario ženkliukas – pripažinimo iš vaikystės simbolis, dabarties pasiekimų ir garbingo gyvenimo pripažinimas. O kartu tai ir įpareigojimas drąsiai dirbti vardan jaunų žmonių, kolegų ir aplinkinių ateities.

SALAKO MOKYKLOS
GARBĖS GALERIJA
Gintaras Andrijauskas
1987 m. laida

Egidijus Bukelskis
1975 m. laida

Balys Dainys
1958 m. laida

Audrius Gimžauskas
1985 m. laida

Dalius Gimžauskas

1989 m. laida

Irena Labutienė
1963 m. laida

Audronė Macijauskienė

1975 m. laida

Gražina Poderytė
Mokyklos įkūrėjo
Antano Poderio dukra, baigė pradinę mokyklą Salake

Vaidotas Rimša
1992 m. laida

Algirdas Vapšys
1952 m. laida