Organizacijos Salako pagrindinėje mokykloje

Jaunųjų miško bičiulių klubas

Klubas oficialiai įregistruotas 2001m. Jam vadovauja mokytoja R.Kasparavičienė. Savo veiklą plėtojame įvairiomis kryptimis- švenčiamos kalendorinės šventės, sukaktys, rengiamos įvairios akcijos, dalyvaujame konkursuose, olimpiadose. Žemės dieną rengiamas iškilmingas minėjimas, rengiami piešinių konkursai, keliami inkilėliai.

Spalio 4-ąją, Pasaulinę gyvūnų globos dieną, skaitome paskaitėles klasėse, pasakojame apie gyvūnus ir jų globą. Paukščių palydos ir sutiktuvės vyksta gamtoje. Kasmet rudenį ir pavasarį rengiamos talkos, kurių metu švarinama miestelio aplinka bei apylinkės.

Bendradarbiaujame su Gražutės regioninio parko darbuotojais, į svečius kviečiamės žymius Lietuvos gamtininkus. Mūsų didžiausi vykdyti projektai – ‘’Pasodink medį’’, ‘’Jei aš būčiau miško savininkas’’, ‘’Ekologinio švietimo programa Salako miestelio ir mokyklos bendruomenei’’.

Jaunųjų ūkininkų ratelis

Ratelis įkurtas 1996m. Jam vadovauja mokytoja A.Šileikienė. Vykdoma kultūrinė, pažintinė, mokomoji veikla. Esame Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos nariai, kasmet organizuojame tradicinį renginį ‘’Daina Žemei’’. Nuo 1999m. į jį kviečiami ne tik mūsų rajono, bet ir Ignalinos, Utenos rajonų mokyklų JŪR. Renginį remia ir jame dalyvauja atstovai iš Lietuvos Žemės ūkio rūmų.

Dalyvaujame kasmetinėse JŪR stovyklose pajūryje, tradicinėje JŪR stovykloje ‘’Bitė’’. Stovyklautojai aplankė Aukštaitijos nacionalinį parką, dalyvavo floristikos užsiėmimuose bei domėjosi bitininkyste Zarasų bitininkės M.Mociškytės bityne, susipažino su Šavašos pažintiniu taku, aplankė Kriaunų istorinį muziejų bei poeto Vienažindžio gimtinę .

2004 m. surengėme „Amatų dienas“, kur mokėmės tradicinių krašto amatų.

2005m. vasarą respublikinė jaunųjų ūkininkų stovykla vyko mūsų mokykloje.

Maironiečiai

Maironiečiams vadovauja mokytoja I.Gikienė. Mūsų veiklos dorybės yra DARBAS, MOKSLAS, KŪRYBA. Domėdamiesi Maironio gyvenimu ir kūryba, mes siekiame pažinti tautos istoriją, semtis meilės bei pagarbos gimtajam kraštui, kalbai ir gamtai. Mokykloje rengiame kalbos ir literatūrines šventes, dalyvaujame įvairiuose projektuose, konkursuose.

2002 m.-Aukštaitijos skaitovų poetinių kompozicijų šventė Kupiškyje.

2003 m. – projektas ‘’Ką sukrausi kraičio skrynion?’’

2004 m. – ‘’Pavasario balsai’’ Kuršėnuose.

2004 m. –‘’Baltų vienybės diena’’ Trakuose.

2004 m.- Respublikinis maironiečių sambūris ‘’Giedojau meilę, viltį’’ Kuršėnuose.

2004 m. – Tarptautinė maironiečių vasaros stovykla Seinuose Lenkijoje 2005 m.- ‘’Baltų vienybės diena’’ Panevėžyje.

2005 m.- E.Šimkūnaitės 85-ųjų gimimo metinių paminėjimas Tauragnuose.