Nakties stebuklas Salake
ParaBAD+0BAD+B Salakas· 16.09.2010
Ar dažnai tau kyla mintys pasivaikščioti po Salaką naktį? Tamsos baimė, sunki dienos darbų našta vakare traukia prie lovos, o laukiantys rytdienos rūpesčiai anksti užgesina šviesas salakiečių trobose.
IBAD+0plBAD+Bstos Naujienos
Ar dažnai tau kyla mintys pasivaikščioti po Salaką naktį? Tamsos baimė, sunki dienos darbų našta vakare traukia prie lovos, o laukiantys rytdienos rūpesčiai anksti užgesina šviesas salakiečių trobose.

Salake gimė stebuklas. Tu gali jį matyti , neišeidamas iš savo kiemo ar net pro savo trobos langą.... Artėjant prie Jos, šimtametės , žvelgiant pro šimtamečių klevų kamienus, apima pagarbi baimė, nepaaiškinama mistika.

Ir staiga Ji netikėtai nušvinta prieš tavo akis visa savo didybe. O šventoriuje tvyro absoliuti tyla ir nenusakoma ramybė. Nakties tamsoje švytintis Jos bokštas šauna į viršų, kol žvilgsnis pasiklysta juodame danguje. Bet kas gi čia? Įdėmi akis pastebi danguje didžiulį Jos šešėlį...O štai dar vienas! O šalia – dar! Ir dar vienas!

Dangaus didybė leidžiasi į žemę, o žemiškasis Jos didingumas kyla aukštyn... Ar tu Ją matei? Pažiūrėk – Ji gražesnė...L.Sadauskas

Daugiau nuotraukų rasite tinklapio galerijoje