SALAKO MIESTELIO ŠVENTĖ
ParaBAD+0BAD+B Salakas· 26.06.2013
BIRŽELIO 29 DIENÀ:

10.00
val. futbolo varžybos (mokyklos stadione)


14.00 val. parko šalia švietėjo A.Podėrio vardo muziejaus atidarymas


16.00 val. Salako kultūros centro dramos kolektyvo spektaklis „Melų diena“

K.Sajos vieno veiksmo komedijos motyvais. (rež.R.Lukošiūnaitė)


19.00 val. šventinis koncertas drauge su:


Salako kultūros centro kolektyvais


Salako jaunimo grupe „Take A Note


Katlėrių ir Vajasiškio bendruomenėmis


Zarasų jaunimo centro grupe „Išrinktasai“


Liveta, Petru ir Ingrida Kazlauskais


Bei Šventinis pasiŠokimas su Dj Birute!


BIRŽELIO 30 DIENÀ:


12.00val.
šv.apaštalų Petro ir Povilo atlaidai

Salako Švč.M.Marijos Sopulingosios bažnyčioje