SALAKO SENIÛNO ĮSAKYMAS

Notice: Undefined index: user_status in /var/www/vhosts/salakas.lt/httpdocs/old/print.php on line 80
Para Salakas· 13.06.2013


ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SALAKO SENIÛNASĮSAKYMAS
DĖL SENIÛNIJOS VIETOS BENDRUOMENĖS TARYBOS SUDĖTIES2013 m. birželio mėn. 11 d. Nr. 3 – 2
Iplstos NaujienosZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SALAKO SENIÛNASĮSAKYMAS
DĖL SENIÛNIJOS VIETOS BENDRUOMENĖS TARYBOS SUDĖTIES2013 m. birželio mėn. 11 d. Nr. 3 – 2Vadovaudamasis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr.T-113 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 m. programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Zarasų rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 28.1 punktu ir Salako seniūnijos Vietos bendruomenės tarybos 2013 m. birželio 10 d. protokolu Nr.06/10,
t v i r t i n u seniūnijos vietos bendruomenės tarybos (VBT) sudėtį:

Vytautas Eidėjus – Salako bendruomenės „Sakalas“ pirmininkas, VBT pirmininkas.

Gelmina Budrienė- Biržūnų bendruomenės „Biržūnėlis“, VBT pirmininko pavaduotoja.

Rasa Lukošiūnaitė- Salako kultūros namų direktorė, VBT narė.

Egidijus Vijeikis – Salako ŠV. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios klebonas, VBT narys.

Vida Žilinskienė – Salako bendruomenės „Sakalas“ narė, VBT narė.

Algirdas Vapšys – Švietėjo Antano Poderio paramos fondo pirmininko pavaduotojas, VBT narys.

Leonas Sadauskas – Salako pagrindinės mokyklos direktorius, VBT narys.

Reda Putrimaitė – Salako bendruomenės „Sakalas“ valdybos narė, VBT narė.

Vytautas Budrys – Biržūnų seniūnaitijos seniūnaitis, VBT narys

Seniūnas
Renius Kisielius