PROTOKOLAS

Notice: Undefined index: user_status in /var/www/vhosts/salakas.lt/httpdocs/old/print.php on line 80
Para Salakas· 13.06.2013
SALAKO SENIÛNIJOS VIETOS BENDRUOMENĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS


2013 m. birželio 10 d. Nr.06/10
Salakas

Posėdis įvyko 18 val. 10 min.
Susirinkimo pirmininkas – Renius Kisielius
Susirinkimo sektretorius – Gelmina Budrienė

Dalyvauja: Vytautas Eidėjus, Renius Kisielius, Gelmina Budrienė, Rasa Lukošiūnaitė, Egidijus Vijeikis, Vida Žilinskienė, Algirdas Vapšys, Leonas Sadauskas, Reda Putrimaitė, Vytautas Budrys, Jolanta Saladžienė, Irena Labutienė, Austėja Eidėjienė, Dalia Baubinaitė, Gedas Kukanauskas

Iplstos Naujienos
SALAKO SENIÛNIJOS VIETOS BENDRUOMENĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS2013 m. birželio 10 d. Nr.06/10
Salakas


Posėdis įvyko 18 val. 10 min.
Susirinkimo pirmininkas – Renius Kisielius
Susirinkimo sektretorius – Gelmina Budrienė


Dalyvauja: Vytautas Eidėjus, Renius Kisielius, Gelmina Budrienė, Rasa Lukošiūnaitė, Egidijus Vijeikis, Vida Žilinskienė, Algirdas Vapšys, Leonas Sadauskas, Reda Putrimaitė, Vytautas Budrys, Jolanta Saladžienė, Irena Labutienė, Austėja Eidėjienė, Dalia Baubinaitė, Gedas Kukanauskas


DARBOTVARKĖ:
1. Vietos bendruomenės tarybos (VBT) susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
2. VBT sudarymas
3. VBT pirminiko ir VBT pirmininko pavaduotojo rinkimai1. SVARSTYTA: Dėl VBT susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimų.


Kalbėjo:
Renius Kisielius pasveikino susirinkusius Salako seniūnijos vietos bendruomenių narius bei seniūnaičius, ir pasiūlė išsirinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Irena Labutienė pasiūlė susirinkimo pirmininku išrinkti seniūną Renių Kisielių, susirinkimo sekretoriumi Gelminą Budrienę.


Balsavimo rezultatai:
Už: - 13 Prieš: - 0 Susilaikė: -2

NUTARTA: VBT susirinkimo pirmininku išrinkti Renių Kisielių, o susirinkimo sekretoriumi Gelminą Budrienę.


2. SVARSTYTA: Dėl VBT sudarymo.
Susirinkimo pirmininkas R. Kisielius pristatė Zarasų rajono tarybos 2013 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr. T-133 “Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 m. programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Zarasų rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. Vadovaujantis šiuo sprendimu susirinikimo pirmininkas susirinkusiems siūlė svarstyti galimų asmenų į VBT kandidatūras. Po nedidelės diskusijos apie praėjusios kadencijos VBT tarybos veiklos rezultatus ir atsižvelgiant į norinčių dalyvauti VBT veikloje asmenų siūlymus pasiūlyta sudaryti šios sudėties VBT:
Vytautas Eidėjus Salako bendruomenės “Sakalas” pirmininkas, Gelmina Budrienė Biržūnų bendruomenės “Biržūnėlis” pirmininkė, Rasa Lukošiūnaitė Salako kultūros namų direktorė, Egidijus Vijeikis klebonas, Vida Žilinskienė Salako bendruomenės “Sakalas” narė, Algirdas Vapšys Švietėjo A. Poderio paramos fondo pirmininko pavaduotojas, Leonas Sadauskas Salako pagrindinės mokyklos direktorius, Reda Putrimaitė Salako bendruomenės “Sakalas” valdybos narė, Vytautas Budrys – Biržūnų seniūnaitijos seniūnaitis.


Balsavimo rezultatai:
Už: - 15 Prieš: - 0 Susilaikė: -0


NUTARTA: Sudaryti šios sudėties VBT: Vytautas Eidėjus Salako bendruomenės “Sakalas” pirmininkas, Gelmina Budrienė Biržūnų bendruomenės “Biržūnėlis” pirmininkė, Rasa Lukošiūnaitė Salako kultūros namų direktorė, Egidijus Vijeikis klebonas, Vida Žilinskienė Salako bendruomenės “Sakalas” narė, Algirdas Vapšys Švietėjo A. Poderio paramos fondo pirmininko pavaduotojas, Leonas Sadauskas Salako pagrindinės mokyklos direktorius, Reda Putrimaitė Salako bendruomenės “Sakalas” valdybos narė, Vytautas Budrys – Biržūnų seniūnaitijos seniūnaitis.3. SVARSTYTA: Dėl VBT tarybos pirminiko ir VBT pirmininko pavaduotojo rinkimų.


Renius Kisielius vadovaudamasis Zarasų rajono tarybos 2013 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-133, VBT pasiųlė išsirinkti VBT pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. R. Kisielius susirinkusiems pasiūlė VBT pirmininku išrinkti Vytautą Eidėjų, o VBT pirmininko pavaduotju Gelminą Budrienę. Susirinkusieji pritarė.


Balsavimo rezultatai:
Už: - 9 Prieš: - 0 Susilaikė: -0


NUTARTA: VBT pirmininku išrinktas Vytautas Eidėjus, o VBT pirmininko pavaduotoju Gelmina Budrienė.Susirinkimo pirmininkas – Renius Kisielius
Susirinkimo sektretorius – Gelmina Budrienė