In memoriam Petrui Algirdui Kavaliauskui

Notice: Undefined index: user_status in /var/www/vhosts/salakas.lt/httpdocs/old/print.php on line 80
Para Salakas· 02.04.2013
1941 metų sausio 6 dieną Petras Algirdas atėjo į šį pasaulį Sabalunkų kaime, Salako seniūnijoje. Sunkus metas – skurdas, alkis. Tik mama Jadvyga ir sūnelis. Augo Petras Algirdas dėdės Mačio sodyboje. Nežiūrint nepritekliaus ir visų vargų, buvo guvus, žingeidus, turintis didelių užmojų. Mokslai sekėsi. Savarankiškai ir su dideliu užsispyrimu mokėsi groti. Būdamas gabus ir mylėjęs tai, ką daro, greit išgarsėjo kaip geras muzikantas. Turėjo stiprų balsą, dainavo mokyklos ir kultūros namų choruose.
Iplstos Naujienos
1941 metų sausio 6 dieną Petras Algirdas atėjo į šį pasaulį Sabalunkų kaime, Salako seniūnijoje. Sunkus metas – skurdas, alkis. Tik mama Jadvyga ir sūnelis. Augo Petras Algirdas dėdės Mačio sodyboje. Nežiūrint nepritekliaus ir visų vargų, buvo guvus, žingeidus, turintis didelių užmojų. Mokslai sekėsi. Savarankiškai ir su dideliu užsispyrimu mokėsi groti. Būdamas gabus ir mylėjęs tai, ką daro, greit išgarsėjo kaip geras muzikantas. Turėjo stiprų balsą, dainavo mokyklos ir kultūros namų choruose.

Petro Algirdo visas gyvenimas buvo susietas su kultūros namais, su muzika. Buvo ir kultūros namų direktorius, ir meno vadovas, ir režisierius, ir galiausiai – saviveiklininkas. Su Salako muzikantais pagavo „Aukso paukštę“, dažnai matytas TV laidose „Duokim garo“, „Gero ūpo“...Ne vieną spektaklį režisavo. Jam plojo ne tik salakiečiai – dovanodavo savo spektaklius aplinkinių rajonų žmonėms. Noriai dalyvaudavo apžiūrose, kuriose užimdavo prizines vietas.

Mes buvome įpratę matyti jį visur ir visada. Suskubdavo pagelbėti kam sunku. Pensininkas, bet tikru pensini nku taip ir nespėjo pabūti. Vis dirbo ir dirbo, nevengė jokio darbo. Puikiai suprato, kad turi šeimyną, kuriai kartais ir padėti reikia. Salake sutiko ir būsimą žmoną, Mečislavą Maziukaitę, kuri dirbo vidurinėje mokykloje vokiečių kalbos mokytoja. Drauge užaugino dvi dukras ir du sūnus.

Petras Algirdas stengėsi kiekvieną pamatyti, su kiekvienu pasilabinti.

Ši nelemta žinia akimirksniu apskriejo visą Salaką. Liekame dėkingi Algirdui už gerus spektaklius, už skambias dainas, muzikavimą, už Salako krašto garsinimą, už smagias agitbrigadas. Labiausiai dėkojame už dvasinę šilumą, kurią mes dar ilgai jausime.

Mes visi, vienaip ar kitaip, susiduriame su netekties skausmu. Tad linkime artimiesiems, giminėms ir draugams stiprybės ir maldos.

„Sakalo“ bendruomenėIšėjus artimam žmogui, lieka tuštuma. Teužpildo ją atjauta ir palinkėjimas stiprybės.
Mirus brangiam vyrui, tėveliui, seneliui Petrui Algirdui Kavaliauskui nuoširdžiai užjaučiame žmoną Mečislavą, dukras Živilę ir Eveliną su šeimomis, sūnus Gytį ir Renatą.

Salako kultūros centro saviveiklininkai