Salakas - Naujienos
07.12.2019
Navigacija
Grįžti į pagrindinę svetainę
Foto galerija
Mintys
Giesmė Salakui
Inkilų kėlimo šventė ir Žemės dienos minėjimas Salake


Paukščių diena Lietuvoje pirmą kartą buvo švenčiama prieš 90 metų – 1923 m. Tuomet ją organizavo vienas iš žinomiausių Lietuvos gamtininkų prof. Tadas Ivanauskas. Nuo to laiko kiekvieną pavasarį organizuojamos inkilų kėlimo šventės. Urėdijos, jaunieji miško bičiuliai, pedagogai, gamtos mylėtojai gamina ir į medžius miškuose bei parkuose kelia paukštelių namus - inkilus.

Mieli salakiškiai, gerbiami kraštiečiai
Mieli salakiškiai, gerbiami kraštiečiai,

Prasideda gyventojų pajamų ir turto deklaravimas už 2012 metus. Kaip ir kasmet, taip ir šiemet gyventojai gali paremti visuomenines organizacijas bei įvairius kitus paramos gavėjus, skiriant jiems iki 2 procentų pajamų mokesčio dalies. Patogiausia prašymą pateikti per VMI Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS), kurioje yra patalpinta prašymo FR0512 forma, taip pat prašymą galima įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui arba atsiųsti paštu. Prašymus reikia pateikti iki š/m. gegužės 2 dienos.

Nuoširdžiai dėkoju visiems parėmusiems
Švietėjo Antano Poderio paramos fondą ir
Salako bendruomenę ,,Sakalas“
ankstesniais metais.


Daugumai žinoma, kad Salako bendruomenė ,,Sakalas“ ir Švietėjo Antano Poderio paramos fondas teikia paraiškas, gauna finansavimą ir įgyvendina įvairius projektus. Įgyvendinamas bendruomenės projektas ,,Kontoros pastato rekonstravimas pritaikant patalpas Salako bendruomenės poreikiams“ artimiausiu metu, turbūt dar šių metų rudenį, leis pasinaudoti įrengtos šarvojimo salės patalpomis netekties, skausmo ir liūdesio valandą. Įgyvendintas Švietėjo Antano Poderio paramos fondo projektas ,,Gyvenamojo namo remontas pritaikant patalpas memorialiniam mokytojo Antano Poderio ir Salako mokyklos švietimo raidos muziejui“ lankytojams duris atvėrė jau 2012 metų lapkričio 24 dieną. Šiemet bus tvarkoma muziejaus pastatų aplinka, o žemės sklype įrengiamas parkas.

Nepaslaptis, kad paramos fondas bei vietos bendruomenė yra gyvi tiek, kiek savo veiklos vystymui turi lėšų. Gyvename negeriausius laikus, todėl tiek paramos fondas, tiek bendruomenė nesulaukia paramos, aukų grynaisiais. Tikimybė viena - 2 procentai pajamų mokesčio, pervesto į bendruomenės ir fondo sąskaitas, kas suteikia galimybes ir toliau sėkmingai išlaikyti bendruomenės internetinę svetainę, finansuoti įvairius kultūrinius - sportinius renginius, šventes bei susimokėti įvairiausius mokesčius.

Maloniai kviečiu nelikti abejingais ir 2 % pajamų mokesčiu paremti Švietėjo A. Poderio paramos fondą bei vietos bendruomenę ,,Sakalas“ vardan visų mūsų brangaus Salako krašto klestėjimo.

Iš anksto nuoširdžiai dėkoju už Jūsų supratingumą ir geranoriškumą bei viliuosi Jums padėkos iš ateinančių kartų.


SALAKO BENDRUOMENĖS ,,SAKALAS“ rekvizitai


Pavadinimas: Salako bendruomenė ,,Sakalas“
Adresas: Šilo gt. Nr. 19 – 7, Salakas, Zarasų raj., LT-32216
Bendruomenės kodas: 187933549
Bankas: Ignalinos kredito unija
Atsiskaitomoji sąskaita: LT565014400014000964
Banko kodas: 50144


ŠVIETĖJO ANTANO PODERIO PARAMOS FONDO rekvizitai


Pavadinimas Švietėjo Antano Poderio paramos fondas
Adresas: Poderio g. Nr. 6, Salakas, Zarasų r., LT-32217
Fondo kodas: 301695127
Bankas: Swedbank AB
Atsiskaitomoji sąskaita: LT277300010107058761
Banko kodas: 73000


Pagarbiai, Renius Kisielius, Salako seniūnas, Švietėjo Antano Poderio paramos fondo pirmininkas, Salako bendruomenės ,,Sakalas“ valdybos narys.
Žinokime ir neklyskime

Neformalaus ugdymo „Sėkmės akademijos“ būrelio nariai nutarė atlikti apklausą. Ar žino salakiečiai, kaip vadinasi Vasario 16 – osios ir Kovo 11 – ios šventės? Klausimas paprastas, bet kartu ir klaidinantis.
SVEIKINAME
Jau nulingavo 50 metų
Pro ilgakasius uosius paupiais,
Gerų, linksmų ir daug laimingų datų
Nusinešė jaunystė praeitin...
Ilgų, laimingų ir džiaugsmingų metų,
Geros sveikatos, nuotaikos žvalios.
Tegul sunkiuos gyvenimo verpetuos
Sėkmė Jus visuomet lydės.


Galiną Palaginą jubiliejaus proga sveikina www.salakas.lt kūrybinė grupė ir bendruomenės „Sakalas“ aktyvas
Edukacinė popietė „Svečiuose pas Ežio šeimyną“


Visos M.Vainilaičio knygos Salako bibliotekos jaunųjų skaitytojų yra labai mėgstamos ir skaitomos.
Poeto kūryboje personažai tokie įtikinami ir tikri, kad mažieji skaitytojai net neabejoja, kad miškuose ir pelkėse gyvena: maumai, laumės, kaukai, barzdukai ir kiti monai. Jo kūryboje kalba kiekvienas gyvas padaras, kiekvienas augalėlis. O eilėraščių knygelės pilnos gamtos grožio, paukščių ir žvėrelių išdaigų.

Maratonas „Tikime laisve“


Kovo 11 dieną – 11 kilometrų. Toks atstumas skiria Degučių Nepriklausomybės paminklą nuo Salako Nepriklausomybės paminklo. Todėl Kovo 11-osios rytą Zarasų autobusų parko autobusiukas (vairuotojas M.Novikovas) su maratono dalyviais pajudėjo link Degučių. Visi pasiruošę maratonui „Tikime laisve“, kuriam idėją subrandino Salako seniūnas ir vietos bendruomenės „Sakalas“ aktyvas.

Atverk tautos lobynų gelmes


Kovo 8 dieną, Salako pagrindinėje mokykloje, buvo surengta šventė ,,Atverk tautos lobynų gelmes”, kuri skirta Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti. Šiai šventei ruošėsi visi mokiniai, padedami mokytojų. Kiekviena klasė turėjo paruošti po šešias užduotis. Tai: komandų, tautinio kostiumo, tautinio paveldo (dainos, šokio ar ratelio mokymas kitus), kulinarijos paveldo pristatymai, šmaikščiausio šnekoriaus konkursas ( turėjo tarmiškai pasekti pasaką, padavimą …) ir išminties ratas ( kiekviena klasė buvo paruošusi po du klausimus kitiems).

Salako seniūno sveikinimas
Mieli seniūnijos gyventojai,

Vėlei esame Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo dienos, Kovo 11 – osios, išvakarėse.

Nuo istorinės Kovo 11 – osios prabėgo 23 metai – su lemtingais išbandymais, kuriuos atlaikėme, ir paklydimais, kurių neišvengėme. Mūsų tautos iškovota Laisvė, Nepriklausomybė ir Demokratija kartu yra ir Teisė visiems reikšti savo valią, ginti savo interesus. Tačiau neturime pamiršti, kad be teisių yra dar ir pareigos bei atsakomybė prieš valstybę. Tik sutelktos pastangos, santarvė ir vienybė bus svarbiausia mūsų valstybės sėkmės bei piliečių gerovės sąlyga rytoj, po mėnesio bei visados. Vis dar manau ir tikiu, kad Tėvynės Laisvės vertė bus dar regimesnė, kai kiekvienas iš mūsų gyvens geriau ir turtingiau. Sutinku, kad šiandien patiriame nemaža sunkumų, netiesos, tačiau esu tikras, galime juos įveikti, tik daugiau pilietiškumo. Esame nemažiau brandūs nei kitos demokratiją atkūrusios Vidurio Europos valstybės. Turime suprasti ir sutikti, kad dar gerokai privalome mokytis iš jų pilietiškumo, drąsos, švaros, sąmoningumo, tiesos sakymo, meilės Tėvynei, gimtinei, pagarbos Žemei ir Žmogui. Štai kiek daug mes dar turime išmokti patys ir to išmokyti savo vaikus bei vaikaičius.
Tenepristinga mums mokantis geros valios, pozityvių minčių, santarvės ir tvirtybės. Mūsų tik trys milijonai. Būkime vieningi, drauge įveikime sunkumus, išlikime mylintys ir pasiaukojantys savo Tėvynei.

Sveikatos, ištvermės, tikėjimo Jums ir bendro darbo vardan Lietuvos. Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga linkiu pačios geriausios kloties kiekvienam iš Jūsų, siekiant mūsų valstybės ir gimtinės Salako klestėjimo.Pagarbiai, Renius Kisielius, Salako seniūnas

Mūsų saviveiklininkai


Aplink miškai, laukai, grybai, uogos...Viskas čia pat, šalia. Ir paukštelių giesmė, ir lapų šnaresys, ir pušų bei eglių tylus, nuolatinis bendravimas. Viskas ir visada labai gražu. Ir kai aplink balta, ir kai aplink žalia. Tokia iki skausmo miela ir brangi tyla Avinuostoje. Čia, ir tiktai čia, Elvyra randa poilsį, atgaivą sielai, o plaukiantys dangumi debesys sugrąžina į pradžių pradžią – vaikystę.

Bėgimo maratono "Tikime laisve" dalyvių dėmesiui
Bėgimo maratono ,,Tikime laisve“ dalyvių dėmesiui !


Kaip anksčiau buvo skelbta, bėgimo maratono ,,Tikime laisve“ dalyviai renkasi Kovo 11 -ąją 10 valandą prie Nepriklausomybės paminklo Degučiuose. Maratono dalyviai iš Salako miestelio renkasi 9 val 15 minučių Salako kultūros namuose, juos autobusas nuveš į Degučius. Maratono dalyviai iš Degučių ir kitų vietovių po šventinio renginio bus nuvežti atgal į Degučius.


Bėgimo maratono ,,Tikime laisve“, skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Kovo 11 – ajai, paminėti kitaip,


P R O G R A M A


10ºº val. - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas prie Nepriklausomybės paminklo Degučiuose.
10.15 val. - bėgimo maratono ,,Tikime laisve“ dalyvių startas Degučiuose.
apie 13ºº val. - bėgimo maratono ,,Tikime laisve“ dalyvių finišas Salako miestelyje, prie Nepriklausomybės paminklo.
Po finišo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas prie Nepriklausomybės paminklo Salako miestelyje.
Iškilmingas vėliavos pakėlimas, sveikinimai.
13.10 val. - vaišinimasis kareiviška koše prie Salako kultūros namų.
13.30 val. - Salako kultūros namuose atminimo medalių įteikimas bėgimo maratono ,,Tikime laisve“ dalyviams, padėkos renginio rėmėjams.
Šventinis Salako kultūros namų meno saviveiklos kolektyvų koncertas.


Pagarbiai Renius Kisielius, Salako seniūnas
Pamąstymui

Mirties metinės...Renkamės gerai apgalvotam, kilniam tikslui – paminėti savo artimo žmogaus išėjimo Anapilin. Aplankome jo amžino poilsio vietą, uždegame žvakelę, pamerkiame gėlės žiedą, sukalbame maldas, patylim...Bažnyčioje paaukotos mišios. Tai artimųjų susitikimo, susikaupimo ir rimties būsena. Galima su vargonų garsais apmąstyti santykį tarp savęs ir jau išėjusio amžinybėn gyvenimu. Pajusti šilumą, ramybę, lyg čia dar būtume kartu. Kokia palaima!