Salakas - Naujienos
03.02.2023
Navigacija
Grįžti į pagrindinę svetainę
Foto galerija
Mintys
Giesmė Salakui
NEBEĮMANOMA !!!
Paprastai, šiuo metų laiku jau džiaugdavomės pirmaisiais žiedais, o dabar... pažiūrėjus pro langą nebedžiugina net mintis apie senių besmegenių lipdymą balandžio mėnesį...

VISA TAI TURI BAIGTIS!

Todėl Salako kultūros centro kolektyvai skelbia:

Šį šeštadienį, 17.00 val.
kviesim pavasarį su dainomis, šokiais, žaidimais, muzika ir daug daug juoko! Keliausim iš vienos pasaulio šalies į kitą ir bet kokiu atveju - parvešim pavasarį į Salaką! Kviečiame ir laukiame visų išsiilgusių saulės ir šilumos!

Įžiebsim pavasarinę ugnį jau šį šeštadienį!

P.S. bus kartojama Naujųjų metų "Traukiniu į Naujuosius" programa, tik su pavasariniais prieskoniais.

2013.04.20, 17.00 val. Salako kultūros centreSalako mokykla šiandien


Dar visai neseniai, atrodo, atšventėme lietuviškos mokyklos įkūrimo Salake šimtmetį, o jau baigiame skaičiuoti 107-uosius. Istorija skaičiuojama metais ir įvykiais, vieni labiau įsimintini, kiti gi prabėga nepastebėti. Jau seniai išleidome paskutinę dvyliktokų laidą, o šiandien Salako mokykla teikia pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, yra 1-10 klasės, priešmokyklinio ugdymo grupė būsimiems pirmokams,, popamokinės priežiūros grupė, kur vaikai, prižiūrimi mokytojo, laukia autobuso.

Svečiuose pas Rasą


„Sėkmės akademijos“ būrelio nariai šįkart svečiavosi pas Salako kultūros centro direktorę Rasą Lukošiūnaitę. Ji mus priėmė labai svetingai ir linksmai – su muzika. Susėdę jos darbo vietoje pateikėme klausimus. Oi, kiek daug įdomaus apie ją sužinojome. Trumpai papasakosime...Rasa – labai linksma ir šmaikšti pašnekovė. Į Salaką atvyko iš Rokiškio rajono Laivūnų kaimo, kuriame gyvena apie 150 žmonių. Ji labai gerbia ir myli savo šeimą, o ypač senelius, nes pas juos praleido didžiąją vaikystės dalį. Rasa gerai mokėsi, bet išduosime paslaptį, kad ir ji yra gavusi keletą dvejetukų...

PADĖKA
Teisus yra vienas prancūzų mąstytojas, pasakęs, kad kiekvienas žmogus – šventa istorija. Vienintelė ir nepakartojama istorija. Šia tiesa galima įsitikinti kaskart, nesvarbu, ar tai būtų gatvė, ar kiemas, ar ligoninė.Kartais tos žmogaus istorijos lieka neaiškios, nesuprantamos, gal kai kam ir skaudžios. Juk taip norisi, jog viskas būtų perdėm idealu. Tačiau gražios tos istorijos pirmiausia ta prasme, jog žmogus žemėje – tik keliauninkas. Rašydamas šias eilutes, pirmiausiai noriu dėkoti. Visiems, kurie vienaip ar kitaip prisilietė prie istorijos. Žmogaus, o kartu ir parapijos bei tėviškės.
Mūsų saviveiklininkai. Eleonora


Daina gyvenimą ilgina, širdį taurina, jausmus šildo. Tikrai didi jėga – daina. Ji – kas tinka jaunam, ir senam. Gerai pasakyta, kad balsas nesensta. Ačiū už tai mūsų gyvenimui.
Augo Eleonora šeimoje , mėgstančioje ir dainą, ir giesmę. Gaila, dabar nebeliko to dainingo grožio, nereikia ir žibučių žiedų...O juk buvo lakstyta, žaista, dainuota...Buvo vaikystės draugai, čia, Varniškių kaime. Viskas praėjo, pasiliko prisiminimai..Kaip gerai, kad nors jų niekas neatims.

Vaikų Velykėlės


Jau antrus metus mielai dalyvaujame tradicija tapusiame „Vaikų Velykėlių“ konkurse. Šios šventės organizatorė „Naisių vasara“, o pagrindinis globėjas ir mecenatas Ramūnas Karbauskis. Tai konkursas, kuris puoselėja gražias lietuviškas tradicijas. Mūsų mokykloje ši šventė vyko balandžio 5 dieną.

Vaikiškos knygos diena Salako bibliotekoje


Šventės dieną į Salako biblioteką rinkosi jaunieji knygos bičiuliai.
Kadangi Tarptautinė vaikiškos knygos šventė sutampa su didžiojo pasakų kūrėjo H. K. Anderseno gimimo diena, nieko nuostabaus, kad popietės metu daug dėmesio buvo skirta vaikiškos knygos rašytojui prisiminti.
Bibliotekininkės dalyviams priminė, apie kasmet vis iš kitos šalies atskriejantį plakatą ir kreipimąsi į skaitytojus, kad pasaulyje Vaikų knygos diena pradėta švęsti prieš 46 metus, o mūsų šalyje ši diena minimas dar tik 20-ąjį kartą.

“Tai mes! Mūsų kultūra, mūsų aplinka!”


VšĮ „Gebėjimų ugdymo centras“ įgyvendina GRUNDTVIG mokymosi partnerystės projektą „This is us! Our place, our culture!“. Projektas yra finansuojamas remiant Europos komisijai. GRUNDTVIGpaprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Mes, keturių moterų grupelė - Matilda, Janina, Zita ir Viltarė, 2013 m. kovo 15 d. išvykome į antrąjį projekte dalyvaujančių šalių susitikimą Portugalijoje, Porto mieste.

In memoriam Petrui Algirdui Kavaliauskui
1941 metų sausio 6 dieną Petras Algirdas atėjo į šį pasaulį Sabalunkų kaime, Salako seniūnijoje. Sunkus metas – skurdas, alkis. Tik mama Jadvyga ir sūnelis. Augo Petras Algirdas dėdės Mačio sodyboje. Nežiūrint nepritekliaus ir visų vargų, buvo guvus, žingeidus, turintis didelių užmojų. Mokslai sekėsi. Savarankiškai ir su dideliu užsispyrimu mokėsi groti. Būdamas gabus ir mylėjęs tai, ką daro, greit išgarsėjo kaip geras muzikantas. Turėjo stiprų balsą, dainavo mokyklos ir kultūros namų choruose.
SVEIKINAME

Pražydo Velykos gražiausiais žiedais,
Pasklido jų kvapas takais ir laukais.
Margučiai vilioja gausa ir spalva,
Prie stalo susėdo šeimyna visa.
Viens kitam linkim laimės, sveikatos, sėkmės...
Naujiems pradėjimams didžiulės erdvės.
O aš linkiu Jums ištvermės darbuose,
Tesikelia rytas su saulės šviesa.


Iš širdies,
seniūnaitė Irena
Dirbame, kad vaikas jaustųsi saugus


Atsargiai, karšta”, - pamačiusi savo atžalą prie viryklės sušaukė mama. Dažnas iš mūsų, kurie augina arba augino vaikus prisimename tokias frazes arba panašius šaukimus. Kas gi tai? Atsakymas paprastas. Vaiko smalsumas ir noras pažinti šį pasaulį. Bet kaip padaryti taip, kad šis pažinimas nepasibaigtų tragedija? Tėvams rūpi vaiko gerovė, saugumas ir, vaikui augant, jie susiduria su kasdieniais iššūkiais: ar saugus vaikas darželyje? Kieme? Mokykloje?
Dauguma tėvų norėtų, kad jų vaikams saugiausia, labiausiai atitinkanti vaikų poreikius ir tinkamiausia vieta būtų mokykla. To visomis pastangomis siekiame ir mes, Salako pagrindinės mokyklos bendruomenė, nes galime kalbėti apie saugią ir palankią mokyklos aplinką, vaikų poreikius atliepiančią atmosferą, tačiau kurti ir palaikyti santarvę mokykloje neįmanoma be visų bendruomenės narių įsitraukimo, mokymosi bendrauti ir bendradarbiauti