Salakas - Naujienos: Savivaldybinių socialinės globos įstaigų vadovų susitikimas Salake
08.03.2021
Navigacija
Grįžti į pagrindinę svetainę
Foto galerija
Mintys
Giesmė Salakui
Savivaldybinių socialinės globos įstaigų vadovų susitikimas Salake
Pagal Socialinių paslaugų įstatymą, įstaigos, teikiančios socialinę globą, nuo 2013 m. turėtų įsigyti licencijas šiai veiklai. Išsiaiškinti, kaip sekasi pasiruošti gauti licencijas ir pasidalinti darbo patirtimi, šių metų rugsėjo 16 d. savivaldybinių socialinės globos įstaigų vadovai iš visos Lietuvos (Klaipėdos, Mažeikių, Vilkaviškio, Jurbarko, Alytaus, Panevėžio, Kauno, Jonavos ir kt.) rinkosi Salako bendruomenės centre. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įstaigų priežiūros skyriaus specialistai apsilankė beveik visose įstaigose, teikiančiose ilgalaikę socialinę globą ir įvertino atitiktį Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 4 priedui ,,Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normos, taikomos socialinės globos namams“.

Vertinant įstaigų veiklą didelis dėmesys skiriamas į paslaugas teikiančių specialistų išsilavinimą ir kvalifikaciją, patalpų struktūrą ir įrangos, reikalingos kokybiškai socialinei globai teikti, atitikimą įstaigoje gyvenančių asmenų poreikiams.

Beveik visos savivaldybinės globos įstaigos šiuo metu patiria finansinių sunkumų, trūksta lėšų ir įrangos kokybiškai socialinei globai užtikrinti, trūksta darbuotojų, turimų specialistų skaičius neatitinka nustatytų normatyvų. Globos įstaigose gyvena skirtingų interesų, poreikių, išsimokslinimo, gyvenimo patirties žmonės ir gana sudėtinga pagal kiekvieno poreikius užtikrinti pasirinkimo galimybes: laisvalaikiui, kasdieniniam gyvenimui ar užimtumui. Šiuolaikinėmis sąlygomis įstaigoms kyla labai sunki užduotis funkcionuoti balansuojant tarp ekonominio veiklos efektyvumo ir socialinio teisingumo. Siekiant tobulinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę, gerinant įstaigoje gyvenančių gyventojų gyvenimo kokybę, būtina didinti darbuotojų profesionalumą. O tam reikia papildomų finansinių bei žmogiškųjų išteklių, kurių šiai dienai įstaigos stokoja.

Personalas yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių paslaugų kokybės užtikrinimą, pažangių ir efektyvių darbo metodų taikymą. Nuo personalo elgesio, profesionalumo labai daug priklauso, kaip globos namų gyventojas suvokia ir vertina paslaugos kokybę, kaip jis jaučiasi.

Žymus filosofas Abrahamas Jošua Hešelis yra pasakęs: ,,Mylėti vaikus paprasta. Vaikams švelnūs būna netgi tironai ir diktatoriai. Žmogaus tikrasis ,,aš“ atsiskleidžia, bendraujant su pagyvenusiais žmonėmis“.

Susitikimas buvo turiningas ir naudingas, nes pasidalinome gerąja darbo patirtimi. J. W. Getė yra pasakęs, kad ,,žmogui nepakanka kaupti žinias, reikia mokėti gauti iš jų palūkanas“.

Išvykdami svečiai džiaugėsi šių namų svetingumu ir nuoširdumu. Pasak jų, atvykę į įstaigą, ir čia pabuvoję, pasijuto lyg būtų patekę į paprastos, draugiškos ir didelės šeimos namus.Salako bendruomenės centro direktorė Vilma Zarakauskienė