Salakas - Naujienos: „MÛSŲ ŠIRDYS GIEDA TAU“
06.12.2022
Navigacija
Grįžti į pagrindinę svetainę
Foto galerija
Mintys
Giesmė Salakui
„MÛSŲ ŠIRDYS GIEDA TAU“
Birželio 16 d. jau nuo ankstyvo ryto į Salako Švenčiausiosios M. Marijos Sopulingosios bažnyčią rinkosi jaunieji giesmininkai iš Kauno, Biržų, Zarasų, Ramygalos, Panevėžio, Kupiškio, Utenos, Leliūnų, Svėdasų ir kt. Čia vyko vaikų ir jaunimo giesmių šventė „Mūsų širdys gieda Tau“. Jau nuo pat ankstyvo sekmadienio ryto šventės dalyviai ne tik džiugiai šurmuliavo Salako miestelyje, bet ir dalyvavo giesmių repeticijoje.

Kelios minutės prieš vidurdienį buvo iškilmingai sutiktas ir į šią šventovę įžengė Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

Pagrindinis šventės akcentas – iškilmingos Šv. Mišios, kurias aukojo vyskupas J. Kauneckas, koncelebravo Salako parapijos klebonas kun. Egidijus Vijeikis. Jų metu giedojo jungtinis 300 šventės dalyvių choras, kuriam vargonavo Salako parapijos vargonininkė ir pagrindinė šios šventės organizatorė Galina Palagina, dirigavo Utenos Dievo Apvaizdos parapijos vargonininkė Rita Deveikienė.

Šventąsias Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Eucharistijos šventimo pradžioje vyskupas J. Kauneckas pasidžiaugė dalyvių gausa, ragino melstis vieni už kitus. Ganytojas prašė Marijos radijo klausytojų melstis už jaunimą. Sakydamas homiliją, vyskupas išryškino atsivertimo svarbą, ragino jaunimą savo maldomis remti tuos, kurie ieško prasmės ir Dievo.

Eucharistijos pabaigoje visi šventės dalyviai sugiedojo Tikėjimo metų himną. Pasibaigus Mišioms, kiekvieno chorų vadovams įteiktos padėkos ir specialiai šiai šventei sudaryti giesmynėliai, o kiekvienam giesmininkui vyskupas įteikė knygelę „Kelyje“.

Net ir nuskambėjus paskutiniam oficialios šventės dalies akordui – Vytauto Kernagio dainai „Baltas paukštis“, kurią atliko visi dalyviai, o jungtiniam chorui dirigavo G. Palagina, niekas neskubėjo skirstytis.

Po pamaldų visiems šventės dalyviams prie gražuolio Luodžio ežero buvo surengta vakaronė, kurioje dalyvavo jaunimo grupė „Mindrauja“ .

Atrodo, jog šventė baigėsi, dalyviai išsiskirstė. Tačiau tikėjimo šventė tęsiasi. Tą buvo galima jausti, matant kiekvieno giesmininko akyse norą vėl susitikti ir dalytis vieni su kitais giesme bei malda.


Nerijus Pipiras

Nuotraukos L.Sadausko