Salakas - Naujienos: Mintys iš mokytojos Irenos Labutienės užrašų...Iš senų rašinių...
15.12.2019
Navigacija
Grįžti į pagrindinę svetainę
Foto galerija
Mintys
Giesmė Salakui
Mintys iš mokytojos Irenos Labutienės užrašų...Iš senų rašinių...
Mama, artėja Motinos diena, o aš mąstau - tai pati geriausia diena, kai aš noriu Tave pasveikinti ir Tavęs atsiprašyti. Aš žinau kiek vargo turėjai mane augindama, auklėdama, kiek naktų nemiegojai, kiek pergyvenai dėl manęs. Žinau, Mamyt, buvo sunkių valandų, bet kartu mums buvo labai gera.

Mama, Tu mano visados, nors būtumei už šimto mylių. Aš Tave myliu ir mylėsiu, ir niekada nenorėčiau skirtis su Tavimi. Kad Tavo akys lydėtų mane visą gyvenimą ir iš Tavo lūpų visada girdėčiau gerus, paguodžiančius žodžius.( Jūratė, 15 metų,1990-05-03)

Mama! Miela Mamyte! Man labai be Tavęs sunku, aš visko turiu, visada esu soti, aprengta, bet man sunku, kad nėra Tavęs šalia. Man trūksta Tavo rankų švelnumo, Tavo akių, plaukų - visko, kas buvo tavyje. Mamyte, aš labai Tave mylėjau, kai Tu buvai gyva, bet kai palikai mus, aš dar stipriau ir tvirčiau myliu Tave. Man labai gaila, kad aš toli nuo Tavo kapelio. Mamyte, nors mes drauge buvome tik 7 metus, bet už viską viską aš Tau tariu nuoširdžiausią ačiū.
Mamyte, Tu labai daug dirbdavai, bet dabar ilsiesi...Karštai Tave bučiuoju. Valentina ( 13 metų)

Mamyte, aš labai pasiilgau Tavęs. Man trūksta savų namų ir Tavo šilumos. Mano svajonės visos apie Tave. Laukiu, kad vėl galėtum supinti kaseles, nors jau moku pati, bet kaip malonu jausti Tavo , Mama, rankas, matyti žvilgsnį, kuris kasdien mane lydėjo į mokyklą ir laukdavo sugrįžtant. Nors aš jau tolstu nuo nuo gimtų namų, bet Tu kasdien mano mintyse, brangioji mano Mamyte. (Aušra, 15 metų)

Tau mamyte, dėkoju už viską:
Už gerumą, už tą rūpestėlį.
Na tai kas, kad plaukuos šerkšnas tviska,
Tiktai šalna širdies nesugėlė.
Kaip gerai, kad esi Tu pasauly,
Kad galiu prie Tavęs prisiglausti,
Tu vienintelė moki suprasti,
Tu vienintelė moki atjausti.