Salakas - Naujienos: Dirbame, kad vaikas jaustųsi saugus
15.12.2019
Navigacija
Grįžti į pagrindinę svetainę
Foto galerija
Mintys
Giesmė Salakui
Dirbame, kad vaikas jaustųsi saugus
Atsargiai, karšta”, - pamačiusi savo atžalą prie viryklės sušaukė mama. Dažnas iš mūsų, kurie augina arba augino vaikus prisimename tokias frazes arba panašius šaukimus. Kas gi tai? Atsakymas paprastas. Vaiko smalsumas ir noras pažinti šį pasaulį. Bet kaip padaryti taip, kad šis pažinimas nepasibaigtų tragedija? Tėvams rūpi vaiko gerovė, saugumas ir, vaikui augant, jie susiduria su kasdieniais iššūkiais: ar saugus vaikas darželyje? Kieme? Mokykloje?

Dauguma tėvų norėtų, kad jų vaikams saugiausia, labiausiai atitinkanti vaikų poreikius ir tinkamiausia vieta būtų mokykla. To visomis pastangomis siekiame ir mes, Salako pagrindinės mokyklos bendruomenė, nes galime kalbėti apie saugią ir palankią mokyklos aplinką, vaikų poreikius atliepiančią atmosferą, tačiau kurti ir palaikyti santarvę mokykloje neįmanoma be visų bendruomenės narių įsitraukimo, mokymosi bendrauti ir bendradarbiauti.

Mūsų mokyklos mažiausieji (priešmokyklinė grupė ir pirmokai) dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“, „Įveikiame kartu“. Vaikai mokomi atpažinti savo jausmus ir kalbėti apie juos, prašyti pagalbos, rasti draugų ir išsaugoti draugystę, įveikti vienatvę ir atstūmimą, atsiprašyti, nesileisti, kad būtų priekabiaujama, spręsti konfliktus, išgyventi pasikeitimus ir netektis, prisitaikyti prie naujų aplinkybių, padėti kitiems. Antrokai ir trečiokai dirba pagal respublikinę socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo bei ankstyvosios smurto prevencijos programą „Antras žingsnis“. Vykdant programą siekiama mažinti vaikų agresyvų elgesį, mokyti vaikus susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, spręsti konfliktus, susitvarkyti su problemomis ir suprasti savo elgesio pasekmes. Ketvirtos-dešimtos klasių mokiniai dalyvauja tarptautinėje Olweus patyčių prevencijos programoje. Skirtingai nei dauguma trumpalaikių programų, akcentuojančių tik patyčias klasėse, Olweus programa sutelkta į patyčių, kaip platesnio masto reiškinio, kuris apima visos mokyklos, klasės, individualų ir bendruomenės lygmenis, prevenciją. Programos tikslas yra pakeisti nusistovėjusį požiūrį į patyčias ir pertvarkyti atmosferą mokykloje taip, kad sumažėtų patyčių atvejų skaičius ir toks elgesys nebūtų toleruojamas. Dirbdami pagal šią programą, visų klasių auklėtojai kiekvieną savaitę veda klasės valandėles, kuriose ne tik aptaria patyčių problematiką, taiko ir skatina prieš patyčias nukreiptų taisyklių laikymąsi, bet svarsto ir įvairias mokykloje iškylančias problemas, pabrėždami klasės, kaip visumos, laimėjimus ir sėkmę, ugdo klasės darnumą ir bendrumą. Kadangi įgyvendinant šią programą yra svarbus mokytojų ir visų mokyklos darbuotojų bendradarbiavimas, visi jie dalyvauja Mokymosi ir Supervizijų grupių darbe. Šios grupės rengia 90 minučių susitikimus kas dvi savaites visą programos diegimo laikotarpį, kuriose diskutuoja apie programą bei įvairius jos komponentus, dalinasi idėjomis, patirtimi, sprendžia įvairias problemines situacijas.

Ketvirtus metus Salako pagrindinės mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja „Vaikų linijos“ organizuotoje kampanijoje „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. Šios kampanijos tikslas ne tik kurti saugesnę aplinką mokyklose, bet ir suaugusių žmonių gyvenime, akcentuoti šios problemos svarbą bei šviesti visuomenę. Dalyvaudami akcijoje siekiame, kad mokytojai, tėvai, mokiniai ir visi kiti prisiimtų atsakomybę dėl įsigalėjusių patyčių ir pažeminimų, kultūros stokos bei visi kartu ieškotų priemonių, kurios užtikrintų saugią mokymosi aplinką. Šiais metais „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ metu socialinis pedagogas, klasių auklėtojai organizavo mokiniams įvairias aktyvias veiklas, vyko pokalbiai-diskusijos, klasėse vyko bendra veikla „Būk mano draugas“, kurios metu vaikai kūrė bendrą plakatą draugystės ir bendravimo tema. „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ akcentu tapo visų drauge kuriamas „Gerumo medis“, kurio lapeliais tapo piešti margučiai su šiltais padėkos žodžiais, nuoširdžiais palinkėjimais, mintimis apie draugus ir draugystę, apie tai, kas mus džiugina, o kas skaudina. Džiugu, kad šiais metais šioje veikloje dalyvavo ir dalis mokinių tėvelių. Juk tik visi kartu mes galim draugauti, padėti įveikti vieni kitiems smurtą ir patyčias. Bendrai dirbdami, kurdami, mokomės būti pakantūs kitam, kitokiam, turinčiam kitokį mąstymą ar išvaizdą, mokomės gerbti kitokią nuomonę ar įsitikinimus. Mūsų daug ir kokie mes skirtingi. Tačiau visi norime būti ir turime teisę būti laimingi, mylimi, suprasti ir įvertinti.

Rūpinamės vaiko saugumu mokykloje, bet ar visada vaikas saugus namuose? Kompiuteris ir internetas – neatsiejama vaikų kasdienybės dalis. Tik ar mes, suaugusieji, žinome, ką vaikas naršydamas internete veikia ir su kokio turinio informacija susiduria? Ar žinome, kaip jam padėti, susidūrus su grėsmėmis virtualioje erdvėje? Deja, internetas turi dvi puses. Viena vertus – tai įrankis, padedantis vaikams mokytis, bendrauti ir tobulėti. Kita vertus – tai erdvė, kurioje vaikas gali būti užgauliojamas, prie jo priekabiaujama, tyčiojamasi, jis šmeižiamas, apgaudinėjamas. Todėl šiemet organizuotoje Paramos vaikams centro socialinėje kampanijoje „Niekada nežinai, kas yra kitoje pusėje“ apie vaikų saugumą internete, dalyvavo ir mūsų mokykla. Su vaikais žiūrėjome Paramos vaikams centro parengtą video klipą, kalbėjome apie saugų elgesį internete, dalinome skrajutes vaikams ir jų tėvams su saugaus elgesio internete taisyklėmis, patarimais apie saugų pasimatymą po pažinties internete. Manau, kad ši informacija vaikams, tėvams labai svarbi, nes kai kuriose situacijose grėsmė gali kilti ne tik paties vaiko, bet ir jo šeimos saugumui.

Visa mūsų mokyklos bendruomenė dirbame daug ir atsakingai, nuoširdžiai stengiamės, kad mokykloje vaikai jaustųsi saugiai ir jaukiai, eitų į mokyklą noriai, su šypsena ir besišypsantys veidai jį pasitiktų čia, mokykloje.


Salako pagrindinės mokyklos socialinis pedagogas Nijolė Bikulčienė
nuotraukos L.Sadausko