Nors skausmas išnyko, atmintis gyva…

…Nors skausmas išnyko, atmintis gyva…Skausmas pasimiršo, bet prisiminimus apie prosenelių kančias išsaugosim savo vaikų širdyse…
Birželio 14 dieną Salako miestelio kultūros namai kartu su bendruomene ,,Sakalas“ surengė šventinę eiseną į Partizanų kalvelę Gedulo ir vilties dienai paminėti.

Nors oras buvo lietingas ir vėjuotas tai mūsų neišgąsdino. Buvo gera matyti į minėjimą besirenkančius tėčius ir mamas už rankų vedinais savo atžalomis, taip perduodami pagarbos jausmą savo istorijai, tremtyje besikankinusiam ir amžino įšalo žemėje atgulusiam. Pušų viršūnėse skambėjusios dainos ir eilėraščiai guodė ir glostė tremtinių sielas…
Po minėjimo Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios tremties aukoms atminti.
Salako kultūros namų vadovė, bendruomenės ,,Sakalas“ pirmininkė Rita Pumputė
Nuotraukos L.Sadausko