Mieli Salako seniūnijos gyventojai ir kraštiečiai !

Mokesčių administratorius pasibaigus 2018 metams vykdo gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalyje nustatytą pareigą: ,,Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, nustatyta tvarka pervesti Lietuvos vienetams pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, iki 2 procentų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos“.