Link Advento

Ir kur aš patekau? Į pasakų ar legendų šalį? Ne, tik į Salako kultūros namus. Šeštadienis, vidurdienis, o čia kaip skruzdėlyne visi skuba, juda. O kaip nejudėsi? Iš nuotraukų šypsosi vasara, jai antrina jurginų žiedai. Įvairiaspalviai, ryškūs, didelėmis svyrančiomis žiedų galvomis. Sako, kad iš Sudeikių atkeliavę.

O jau angeliukų gausybė…Gal iš dangaus atplasnojo? Klystu, juk tai Viktorijos rankų darbelis. Kiek kruopštumo, darbštumo, meilės įdėta. Ar visiems pavyktų? Abejoju. Toliau šypsosi moliniai angelėliai, nulipdyti ir vaikų, ir suaugusiųjų. Tai keramikės Lauros būrelio lankytojų darbai. Net ir dabar negaliu atsistebėti Edvardo drožiniais. Šis žmogus turi tiek fantazijos ir meilės medžiui, kad jo rankoms paklūsta ir zodiako ženklai, ir savos šeimynos „skulptūros“, ir Vytis, ir Salako herbas, ir bažnyčia…Kitame salės gale Vajasiškio moterų darbeliai, skirti ir akims paganyti, ir paragauti…Gražu.

Šventė prasidėjo Salako himnu. Pristatomi garbūs rajono svečiai: mero pavaduotojas A.Abramavičius, administracijos direktoriaus pavaduotojas R.Kisielius, Salako Garbės piliečiai J.O.Bukelskienė, V.Žilinskienė, L.Sadauskas. Tylos minute pagerbiamas anapilin iškeliavęs A.Gasiūnas. Apie Adventą prasmingas mintis išsakė klebonas E.Vijeikis. Skambėjo moterų ansamblio jausmingos dainos (vad. O.Macijauskas). Jas keitė eilių posmai. Būtent dėl jų ir vyksta šventė „Giesmė Salakui“. Klausėmės R.Jociūtės – Panavienės rimtų ir su jumoru parašytų eilių, Filosofiškai išdėstytų O.Vaičio eilėraščių. Išgyventų jausmų nepagailėjo St. Vilimaitė – Kernienė. Šventėje nedalyvavo, bet kitų lūpomis skambėjo N.Pipiro, J.Asminavičiūtės, V.Dumbravienės eilėraščiai. Retėja mūsų poetų gretos…

Jubiliatų pasveikinti atskubėjo bendruomenės pirmininkas Vyt.Eidėjus. Deja, nors jų laukė didžiulis tortas su degančiomis žvakutėmis (ačiū V.Vaitkevičienei), rožių žiedai ir padėkos raštai, į šventę jie neatėjo. Belieka pasvarstyti, kodėl?

Užgrojus Salako kapelai (vad. O.Macijauskas), niūrios mintys išsisklaidė, o išvydus  Zarasų miesto Garbės pilietį, aktorių A.Latėną, šypsenos veiduose tiesiog nušvinta. Ach, kaip sodriai nuskambėjo P.Širvio, Strazdelio kūriniai. Norėjosi, jog niekad nesibaigtų aukštaitiškai, įtikinamai perteiktos mintys. Ačiū gerbiamam Algirdui Latėnui už apsilankymą, o A.Vapšiui už tarpininkavimą, kad šis susitikimas įvyktų. Šventė tikrai prasminga, įvairi, tik gaila, kad salakiškiai taip nenoriai dalyvauja, kaip susitarę suserga, tikriausiai, „namų ir televizijos“ liga. Jūs pagalvokite, kad šventės organizuojamos dėl žiūrovų, saviškių. Netingėkite, apsilankykite. Juk kiek čia įdėta išradingumo, laiko ir išmonės šių kultūros namų direktorės A.Macijauskienės dėl mūsų, dėl laukiamo žiūrovo.  Sėkmės visiems belaukiant šv. Kalėdų. Šis laikas atsiprašymo, atleidimo, stebuklų laukimo.

Irena Labutienė

Nuotraukos L.Sadausko