KNYGNEŠIO DIENA SALAKO BIBLIOTEKOJE

Kas uždegs vaškinę žvakutę,
Kas smėlio kauburį supils?
Už sunkų kelią, baugią naktį,
Ar kas mus, knygnešius, atmins? – tai žodžiai iš senos knygnešių dainos.

Į Salako biblioteką kovo 13 dieną rinkosi skaitytojai, neabejingi lietuviškai knygai, gimtajai kalbai bei lietuviško žodžio nešėjams.

Su lietuvių kalbos mokytoja Inga Gikiene ir auklėtoja Danutė Kazlauskiene atskubėjo Salako pagrindinės mokyklos penktos, šeštos ir septintos klasės mokiniai. Renginio metu buvo prisiminti ir pagerbti knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metu platinę lietuviškas knygas. Bibliotekoje buvo parengta dokumentų paroda „Lietuviškos knygos keliu“, dalyviai skaitė eilėraščius apie knygnešių laikus. Dokumentinio filmo „Knygnešių dalia“ vaizdai nukėlė į 1864 – 1901 metų mūsų tautos istorijos atkarpėlę su žūtbūtine lietuvių tautos kova už gimtąjį žodį. Peržiūrėjus istoriją apie du knygnešius, kurie nešė knygas į savo kaimelį, supratome koks sunkus buvo knygos kelias iki skaitytojo.

Tegul visiems knygos bičiuliams knyga būna lobynas, kuriame slypi informacija, žmonių kultūra, sukaupta patirtis, praeitis, dabartis ir pamatai ateičiai.

Danutė Koroliova, 
Salako bibliotekos vyresn. bibliotekininkė
nuotraukos autorės