Kaip buva per Ažgavas…

Kaip žadėjam – teip ir padarem …. „Apstvarkem „namie“ ( kultūros namuos), kad galėtumem sutikt Ažugavų Švintes svečius ir paslaidem par Salakų … 

„ILGA PASAKA“ – 8 gryčias : valdiškas ir privačias „apkalėdojam“ … Vos patys spėjam sava ŠVINTEN  … Bet dabar jau žinam – Salaki žmones geri, vaišingi, linksmi, supranta šposų !!! Lietus krapiją visų Švintį, bet mes nepasidavem – žaidem, šokam, dainavam, dūkam, MORĮ sudeginam, a tadu tiek prisvalgem, kad išgriūvam …. Prabundam šindei (Pelanų diena), a saulytę dangum ridinėjas !!! Matyt vakar viskų teisingai padarem.

Audronė Macijauskienė, Salako kuktūros namų direktorė

Nuotraukos autorės