Jubiliejinis sveikinimas

Bėgam, skubam lyg vaikai…

Metai vejasi taip greit…

Nuveikta tiek daug darbų,

Apkeliautų daug kraštų…

Išdalinta ir žinių.

Išgyventa netekčių.

Kiek daug meilės, šypsenų

Dovanota su kaupu.

Sukurta darni šeima.

Esate ten mylima.

Tiek darbštumo, aktyvumo

Lai nestinga dar ilgai.

Būkite sveika, laiminga, mylima ir energinga!

 

Ilgametę Salako mokyklos mokytoją Matildą Kluonienę Jubiliejaus proga sveikina mokyklos bendruomenė