Išrinktas naujas Salako bendruomenės „Sakalas“ pirmininkas

Spalio 29 d. vyko Salako bendruomenės „Sakalas“ valdybos susirinkimas. Jame buvo patenkintas pirmininko V.Eidėjaus prašymas atleisti iš Salako bendruomenės „Sakalas“ pirmininko pareigų. Slaptu balsavimu buvo išrinktas naujasis bendruomenės pirmininkas. Juo tapo Rita Pumputė.

Pirmininko pavaduotoju išrinktas R.Kisielius, iždininku – J.Saladžienė, atsakingu sekretoriumi – R.Putrimaitė.

Linkime naujai išrinktam pirmininkui ir kitiems atsakingiems nariams sėkmingo starto, kūrybinių idėjų, aktyvios bendruomeninės veiklos.

Salako bendruomenės „Sakalas“ informacija