Ignalinos savivaldybės viešoji biblioteka kviečia

Birželio 17 d. 16 val.  pažintinė išvyka ir sakralinės muzikos valanda Salako Švč. M.Marijos Sopulingosios bažnyčioje