Giedokim Tautišką giesmę. broliai ir sesės!

Liepos 6 d. 21 val. Salake, prie Tūkstantmečio akmens.