Čia mano pasakų pasaulis, čia mano knygos, internetas ir draugai

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu, Salako biblioteka lankytojus kvietė praleisti laiką
su knyga, pabendrauti. Bibliotekoje surengta skaitytojų vaikų piešinių, karpinių ir kitų kūrybos
darbelių paroda „Skaitau, kuriu, džiaugiuosi“.

Dažni bibliotekos lankytojai yra vaikai. Lydimi savo auklėtojų Dalios Baubinaitės ir Redos
Putrimaitės bibliotekoje lankėsi Salako pagrindinės mokyklos pradinukai. Mažieji bibliotekai
dovanojo savo perskaitytas knygutes, deklamavo patikusius eilėraščius, surengė piešinių parodėlę
„Spalvoti žodžiai“, skirtą vaikų poetės Violetos Palčinskaitės 75-erių metų sukakčiai paminėti.
Vyresnių mokinių išvyką į biblioteką organizavo lietuvių kalbos mokytoja Inga Gikienė. Vaikai
bibliotekoje mokėsi ieškoti reikalingos informacijos, susipažino su fonduose saugomais leidiniais,
dokumentų paieškos galimybėmis, atliko praktines užduotis – spausdino mokytojos nurodytus
tekstus iš žurnalo „Lututė“. Jaunieji bibliotekos lankytojai, paskatinti savo mokytojos, išsirinko
knygas skaitymui.
Balandžio 29 d. Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu, vyko knygų aptarimas – diskusija.
Salako pagrindinės mokyklos šeštos ir septintos klasės mokiniai prisiminė perskaitytas knygas,
siūlė draugams, atsakinėjo į bibliotekininkės parengtus klausimus apie knygas, biblioteką. Lietuvių
kalbos mokytoja Inga Gikienė, pasakodama knygų ištraukas, kvietė skaityti programinės literatūros
kūrinius.
Visi renginių lankytojai pakviesti aktyviau naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis, skaityti ir
atrasti skaitymo džiaugsmą.
Danutė Koroliova,
Salako bibliotekos vyresn. bibliotekininkė
Nuotraukos autorės