Salako bendruomenė „Sakalas“

Salako bendruomenės „Sakalas“ įstatai
Viešųjų pirkimų taisyklės

Salako bendruomenės „Sakalas“ pirmininkas Rita Pumputė

Tel.nr. +370 695 65005
el.p.ritapumpute@gmail.com