Ar jau matėt, ar girdėjot…?!

Ar matėt, ar girdėjot – į Salaką pavasaris, Velykom vedinas atėjo…

Miestelio parke paukšteliai jau orkestrą sustygavo,

Ir visi garsiai pavasarį garbino.

O jis, gudruolis, iš visų kampų į aikštę savo simbolius telkė : iš mokyklos, Gražutės regioninio parko, iš benduomenės ir seniūnijos, ir „kultūra“ neatsiliko, net biblioteka plonu balseliu džiaugsmingai šaukė.

Netikit? Ogi ateikit, patys pamatysit! Velykinis kiaušinis pulkuojasi, primindamas, kad šventė jau čia.. O kaip džiaugiasi kiškių šeimyna, kad Velykė su dovanomis atkeliavo.

Žinokit, kad prie kultūros namų tulpės pražydo, o paukšteliai lizdelius susuko. Lizdeliuose ir jauniklių besama! Lankyskite, džiaukitės, įsiamžinkite!

Man viskas labai patiko. O didysis kiaušinis vakare dar ir šviesomis nušvinta! Šaunuoliai, gudruoliai – kas taip miestelėnus pamalonino, kas prisiminė, kad pavasaris jau čia, kas Velykos!

Nuoširdžiai ačiū! Su šventėmis visus!

Pagarbiai, „sena salakietė“ Irena L.

Nuotraukos L.Sadausko