Švietėjo Antano Podėrio paramos fondo pirmininko įsakymas

ŠVIETĖJO ANTANO PODERIO PARAMOS FONDAS

 

ŠVIETĖJO ANTANO PODERIO PARAMOS FONDO
PIRMININKAS

ĮSAKYMAS

DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2012 m. lapkričio 19 d. Nr. Į-4
Salakas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; Žin., 2006, Nr. 4-102; Žin., 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; Žin., 2010, Nr. 25-1174; Žin., 2011, Nr. 2-36, Žin., 2012, Nr. 82-4264) 85 straipsnio 2 dalimi:
1.Tvirtinu Švietėjo Antano Poderio paramos fondo supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles (pridedama).

 

2. Švietėjo Antano Poderio paramos fondo supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. Į-2 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“, laikyti netekusiomis galios.

3. Įsakymo kontrolę pasilieku sau.
 

Pirmininkas